Vastuullisuus Savolla

 

Savo Design & Technic on suomalainen perheyritys, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1982. Olemme vuosikymmenten aikana tehneet jatkuvasti liiketoiminnassamme valintoja, jotka ovat edistäneet meille tärkeitä vastuullisuuteen liittyviä arvoja. Yrityksemme nimessä yhdistyvät vastuullisuustavoitteemme: haluamme tuoda markkinoille designiltaan kestäviä ja teknologisesti edistyneitä sekä laadukkaita tuotteita. Näin tuotteiden elinkaari on mahdollisimman pitkä.

Panostamme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja useat liikesuhteemme ovat kestäneet jo vuosikymmeniä. Työskentelemme monien perheyritysten kanssa ja tuotteemme valmistetaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Euroopassa. Kehitämme tuotevalikoimamme vastuullisuutta jatkuvasti yhdessä kumppaneidemme kanssa. Tiedämme kuitenkin, että vastuullisuus on matka, eikä työ tule koskaan täysin valmiiksi. Niinpä haluamme avata sitä, missä olemme nyt, ja mitkä ovat lähiaikojen tavoitteemme toimintamme vastuullisuuden lisäämiseksi. Samalla sitoudumme siihen, että viestitämme vuosittain vastuullisuuskehityksestä yrityksessämme.

Ympäristövastuu

 

Maahantuoja- ja jakelijayrityksenä suurimmat vaikutusmahdollisuudet ympäristövastuun osalta ovat Savon kumppani- ja tuotevalinnoilla, toimitilojemme kierrätykseen ja energialähteisiin liittyvillä valinnoilla sekä rahtiin liittyvillä toiminnoilla. Teemme tällä saralla tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa, ja esimerkiksi vuonna 2021 77 % liikevaihdostamme tuli yrityksiltä, jotka jo sertifioidusti noudattavat tai ovat parhaillaan siirtämässä toimintaansa ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmän ja/tai ISO 9000 -laadunhallintajärjestelmien vaatimien standardien mukaiseksi. Lisäksi monella kumppaneistamme on jo pitkälle vietyjä ohjelmia mm. energiatehokkuuden, kierrätysmateriaalien & kierrätettävyyden sekä hiilineutraalisuuden saavuttamisen suhteen. Tulevissa toimittajaneuvotteluissa tulemme kannustamaan kumppaneitamme systemaattisesti näiden asioiden kehittämisessä.

Tuotteiden sekä niiden pakkausmateriaalien valinnassa ympäristökysymykset ovat nousseet koko ajan tärkeämmiksi. Esimerkiksi liesituuletinten uusi DUAL Modular -tuoteperhe vähentää huomattavasti erilaisten rinnakkaisten tuotteiden tarvetta, sillä ne on kehitetty toimimaan erilaisten ilmanvaihtotekniikoiden kanssa. Tuotepakkauksissa suosimme ympäristöystävällisiä materiaaleja.

Koska suurin osa tuotteistamme valmistetaan Euroopassa, ovat niiden rahtiin liittyvät päästöt huomattavasti pienemmät kuin kauempaa tuotavien tuotteiden. Toimittaessamme tuotteitamme asiakkaillemme teemme yhteistyötä Postin kanssa, joka on alallaan edelläkävijä vastuullisuuskehityksessä.

Muutimme keväällä 2022 uusiin toimitiloihin, missä kaikki varastointi tapahtuu saman katon alla. Tämä vähentää logistiikasta aiheutuvia päästöjämme. Parhaillaan selvitämme myös uuden toimitilan energiaratkaisuja, kuten energiatehokkaampaa ilmanvaihtojärjestelmää, taloautomaatiota sekä maalämpöä. Sähköenergiahankintamme on jo nyt 100 % uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa.

Sosiaalinen vastuu

 

Savo on tunnettu pitkistä työuristaan: meillä todella viihdytään poikkeuksellisen pitkään. Tarjoamme työntekijöillemme nykyaikaiset työsuhde-edut, pidämme huolta heidän jaksamisestaan sekä tarjoamme mahdollisuuksia kouluttautua ja kehittyä. Lisäksi edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Sosiaalinen vastuu ulottuu myös kumppaniverkostomme työntekijöihin. EU-työlainsäädännön lisäksi kumppaneidemme työntekijöiden oikeudenmukaista kohtelua ja hyviä työolosuhteita ohjaavat mm. erilaiset eettiset sitoumukset sekä ulkopuoliset auditoinnit. Suurin osa liikevaihdostamme tulee yrityksiltä, joiden työntekijät, alihankkijat ja muut kumppanit ovat sitoutuneet erilliseen kirjalliseen code of conduct -säännöstöön.

Taloudellinen vastuu

 

Perheyritys Savon omistajuus on jo osittain siirtynyt pääomistajaltamme Harri Savolta hänen tyttärilleen. Toisen polven omistajuus tuo toimintaan pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta.

Savo työllistää Suomessa yli 30 henkilöä, ja maksaa veronsa Suomeen, missä ne edelleen hyödyttävät suomalaista yhteiskuntaa.

Olemme panostaneet pitkäaikaisiin ja luotettaviin kumppanuuksiin, mikä näkyy edelleen omille asiakkaillemme mm. toimitusvarmuutena myös poikkeusolosuhteissa. Meille on tärkeää, että sekä tuotteita meille toimittavat että ostavat kumppanimme jakavat kanssamme yhteiset arvot, ja että yhteistyö on hedelmällistä kaikille osapuolille. Noudatamme myös tilaajavastuulain mukaisia taloudellisia ja lakisääteisiä vaatimuksia.